Ukončení pracovního poměru z důvodu dosažení důchodového věku

Německý zákon o rovném zacházení stanoví, že doložky o automatickém skončení pracovního poměru z důvodu, že zaměstnanec dosáhl důchodového věku, nemusí spadat pod zákaz diskriminace na základě věku. Pravomoc sjednat takové doložky může být svěřena sociálním partnerům a provedena prostřednictvím kolektivní smlouvy.

Přejít nahoru