Výpadek příjmů z DPH: v EU se v roce 2014 nepodařilo vybrat téměř 160 miliard eur

Brusel 6. září 2016

Podle údajů, které dnes zveřejnila Evropská komise, došlo v EU v roce 2014 k výpadku příjmů z daně z přidané hodnoty (DPH) v ohromující výši 159.5 miliard eur.

Výsledky výzkumu ukazují, že celkový rozdíl mezi očekávanými příjmy z DPH a skutečně vybranou částkou DPH („výpadek příjmů z DPH“) opět dosáhl nepřijatelně vysoké roční hodnoty. Zjištění výzkumu podporují nedávnou výzvu Komise k modernizaci systému DPH v EU, která by jej zefektivnila a usnadnila by boj s podvody. Členské státy nyní musí reagovat na akční plánSměrem k jednotné oblasti DPH v EU, který Komise předložila loni v dubnu, a dohodnout se na dalším postupu směrem k definitivnímu režimu DPH pro přeshraniční obchod v rámci Unie. V zájmu boje s podvody v oblasti DPH již byla přijata rychleji uskutečnitelná opatření, avšak dnešní čísla ukazují, že jsou nutné hlubší reformy.

Výpadek příjmů z DPH se pohyboval v rozmezí od maxima ve výši 37,9 % nevybrané DPH v Rumunsku až po minimum pouhých 1,2 % ve Švédsku. V absolutních číslech byl nejvyšší výpadek ve výši 36,9 miliardy eur zaznamenán v Itálii, zatímco nejnižší v Lucembursku – 147 milionů eur.[1]

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici uvedl: „Členské státy přicházejí v nevybraných příjmech z DPH o desítky miliard eur. To je nepřijatelné. Současný režim nabízí pro boj s podvody v oblasti DPH a s nesprávným stanovením daně zoufale slabé nástroje. Je také zřejmé, že výsledky se samy od sebe nezlepší.Členské státy se teď musí rychle dohodnout na definitivním a podvodům zabraňujícím systému DPH v EU, jak jej v tomto roce předložila Komise.Vyzývám proto všechny členské státy, aby vedly upřímnou a věcnou diskusi, která obohatí návrhy, jež budou předloženy příští rok, abychom se s tímto problémem jednou provždy vypořádali.“

Studii o výpadku příjmů z DPH financuje Komise v rámci své činnosti zaměřené na reformu systému DPH v Evropě a na boj proti daňovým podvodům a únikům. Dnešní zpráva dokládá, že zatímco některé členské státy výběr DPH zlepšily, podstatného pokroku lze dosáhnout, pouze pokud se členské státy dohodnou na reformě, která současný systém DPH v EU zjednoduší a současně zvýší jeho odolnost vůči podvodům a vstřícnost vůči podnikatelům.

Ve srovnání s rokem 2013 se v roce 2014 výpadek příjmů z DPH o 2,5 miliardy eur snížil, ale výsledky jednotlivých členských států v oblasti dodržování předpisů o DPH se stále enormně liší. Osmnáct členských států vykázalo ve svých číslech zlepšení, avšak osm států nedokázalo vybrat vyšší částku DPH než v předchozím roce.

Díky zdokonaleným účetním údajům poskytovaných členskými státy EU v souladu s novými mezinárodními standardy jsou odhady na rok 2014 přesnější než v předchozích letech.

Souvislosti

V dubnu 2016 přijala Komise akční plán v oblasti DPH nazvaný Směrem k jednotné oblasti DPH v EU. Plán uvádí okamžitá a naléhavá opatření s cílem řešit výpadek příjmů z DPH i strategická dlouhodobá řešení za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH a zlepšení jejího výběru v celé EU. Popisuje kroky nezbytné k vytvoření jednotné oblasti DPH v EU a také to, jak systém DPH přizpůsobit realitě vnitřního trhu a digitální ekonomiky a potřebám malých a středních podniků.

V roce 2017 Komise předloží legislativní návrhy, které obnoví zásadu vyměřování DPH z přeshraničního obchodu v rámci EU. Přeshraniční podvody jsou v EU každý rok příčinou výpadku příjmů z DPH ve výši 50 miliard eur. Nový systém by měl přeshraniční podvody snížit o 80 % (přibližně 40 miliard eur).

Komise nyní členské státy vyzývá k podrobné diskusi, která povede k definitivnímu systému DPH vhodnému pro 21. století.

 

Užitečné odkazy

 

  • Úplná zpráva o studii o výpadku příjmů z DPH z roku 2016
  • Další informace naleznete v často kladených otázkách

 

 

[1] Z důvodu neúplných údajů o státních účtech nebyl do této studie zahrnut Kypr.

Přejít nahoru