Zdanění finančního sektoru

Zdanění finančního sektoru v celosvětovém a unijní měřítku by pomohlo financovat řešení mezinárodních otázek, například rozvojové pomoci nebo klimatických změn, a napravit důsledky světové hospodářské krize. Návrh Komise představuje dva typy zdanění. První daň by byla zavedena na úrovni EU a vztahovala by se na peněžní činnosti finančního sektoru EU. Druhým typem daně by byla celosvětová daň z finančních transakcí. Jelikož banky a další finanční domy byly hlavní příčinou krize a v posledních dvou letech dostaly od vlád jednotlivých států značnou podporu, byla by daň vhodným nástrojem, jak by mohly zaplatit spravedlivou část nákladů vynaložených na oživení hospodářství.

Přejít nahoru