Ženy v řídících orgánech: Komise navrhuje cíl 40 %

Evropská komise přijala opatření k prolomení „skleněného stropu“, který nadále brání talentovaným ženám dosáhnout na nejvyšší funkce v největších evropských společnostech. Komise navrhla právní předpisy, jejichž cílem je dosáhnout 40% zastoupení doposud méně zastoupeného pohlaví mezi nevýkonnými členy řídících orgánů společností kotovaných na burze, s výjimkou malých a středních podniků. V současnosti dominují v řídících orgánech muži: představují 85 % nevýkonných členů řídících orgánů a 91,1 % výkonných členů řídících orgánů, zatímco u žen jsou tyto podíly 15 % a 8,9 %.

Přejít nahoru