Zprávy Eurostatu

Přebytek
běžného účtu EU27 39,4 mld. €. Objem výroby v odvětví stavebnictví
v eurozóně vzrostl o 0,5 %. Inflace v eurozóně klesla na
1,1 %. Přebytek zahraničního obchodu se zbožím v eurozóně 7,1 mld. €.
Téměř 60 % uživatelů internetu v EU nakupuje online. Roční inflace
v G20 zpomalila na 3,0 %. Objem průmyslové výroby vzrostl
v eurozóně o 1,0 %.Zprávy Eurostatu v období 14. – 20.
října 2013

Přejít nahoru