Zprávy Eurostatu v období 10. – 16. března 2014

Zaměstnanost
vzrostla v eurozóně a EU28 o 0,1 %. Objem průmyslové výroby
klesl v eurozóně o 0,2 %. Podíl obnovitelných zdrojů na celkové
spotřebě energie vzrostl v roce 2012 na 14 %. Bulharsko, Estonsko a
Švédsko už dosáhly cílů stanovených pro rok 2020. Švédsko vyrábí 51 %
energie z obnovitelných zdrojů. Nejmenší podíl 1,4 % je na Maltě. Zprávy Eurostatu v období 10. – 16.
března 2014

Přejít nahoru