Zprávy Eurostatu v období 12. – 18. května 2014

Mezinárodní
obchod se zbožím u států eurozóny zaznamenal přebytek 17,1 mld. €. HDP
eurozóny vzrostlo o 0,2 %, EU28 o 0,3 %. Roční míra inflace
v eurozóně vzrostla na 0,7 % oproti 0,5 % v březnu.
Před rokem však činila 1,2 %. Inflace v celé EU je vyšší 0,1 %.
Objem průmyslové výroby v eurozóně klesl o 0,3 %. Zprávy Eurostatu v období 12. – 18.
května 2014

Přejít nahoru