Zprávy Eurostatu v období 14. – 20. ledna 2013

Přebytek
1,0 mld. € v obchodě se zbožím mezi EU27 a Brazílií během prvních devíti
měsíců roku 2012. Objem výroby v oblasti stavebnictví klesl
v eurozóně o 0,4 %. Roční inflace v eurozóně stabilní na
úrovni 2,2 %. Mezinárodní obchod se zbožím v eurozóně měl přebytek
13,7 mld. €. Objem průmyslové výroby v eurozóně i EU27 klesl o 0,3 %. 

Přejít nahoru