2013 Evropský rok občanů: Co nám přinese?

Téma: Aktivity EU v rámci Evropského
roku občanů

Datum a místo: 16.1.2013,
17:00–19:00, Evropský dům, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1

Obsazení: Andrea Matušáková,
Zastoupení Evropské komise v ČR

Tereza Kunertová, Úřad vlády ČR

Petr Lebeda, Pražský institut pro
globální politiku – Glopolis

Moderace: Klára Nováková,
Radiožurnál

Registrace je pro tento seminář
povinná. Prosím registrujte se na email: mrubeskova@europeum.org.

Přejít nahoru