Zveřejnění kompletního pracovního programu irského předsednictví v Radě EU

V Dublinu
byl zahájen pracovní program irského předsednictví. Prioritami jsou stabilita
(zaměřená na bankovní unii), růst a zaměstnanost (jednotný trh, nezaměstnanost
mladých lidí a inteligentní a udržitelný růst) a úsilí o mír, demokracii a
prosperitu a zaměření na dvoustranné obchodní dohody s klíčovými
partnery. 

Přejít nahoru