Zprávy Eurostatu v období 14. – 20. listopadu 2011

Výkon stavebnictví v eurozóně klesl o 1,3 %, v EU27 o 1 %. Roční inflace v eurozóně je stabilní na úrovni 3 %. Přebytek zahraničního obchodu eurozóny je na úrovni 2,9 mld. €, schodek zahraničního obchodu EU27 je 10,5 mld. €. HDP v eurozóně a EU27 vzrostlo o 0,2 %. Objem průmyslové výroby v eurozóně klesl o 2 %.

Přejít nahoru