Plán společné evropské infrastruktury

Pozvánka na odbornou debatu na téma „Plán společné evropské infrastruktury“, kterou pořádá Zastoupení Evropské komise a Informační kanceláře  Evropského parlamentu. Debata se koná dne 21. listopadu 2011 od 09.00 – 10.30 hod.  Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. V rámci debaty vystoupí níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů.  Úvodní slovo pronese Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Následovat bude debata s panelisty:Jaromír Kohlíček, člen Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropskéhoparlamentu ;Luděk Sosna, ředitel Odboru strategie, Ministerstvo dopravy ČR;Jan Sochorek, attaché odpovědný za telekomunikaci, Stálé zastoupení ČR při EU;Petr Kašík, výkonný ředitel Svazu dopravy České republiky;       Tomáš Veselý, vedoucí odboru Zahraniční spolupráce ČEPS, a.s.  Moderuje pani Alena Vlačihová, zástupkyně ředitele CEBRE – Česká podnikatelskáreprezentace při EU Registrace do 18. listopadu 2011 na adrese  prague@cebre.cz

Přejít nahoru