Zprávy Eurostatu v období 7. – 13. listopadu 2011

Objem průmyslové produkce klesl v září 2011 v porovnání s předchozím měsícem o 2 % v eurozóně a o 1,3 % v EU27. 21 % zaměstnanců na částečný úvazek v EU by bylo ochotno pracovat delší dobu. Nová příručka Eurostatu ukazuje rozmanitost zemědělské produkce členských států. 

Přejít nahoru