Komise přijala pracovní program na rok 2012

Evropská komise přijala pracovní program pro nadcházející rok. Program s názvem „Cesta k obnově Evropy“ nastiňuje, jakými dalšími opatřeními Komise v příštím roce naváže na ambiciózní soubor již projednávaných reagujících na hospodářskou krizi. V programu se v konkrétních opatřeních promítají politické priority, jež ve svém projevu o stavu Unie vytyčil předseda Barroso. Na tento program budou navazovat nové návrhy zaměřené na posílení hospodářského růstu spojeného s tvorbou pracovních míst.

Přejít nahoru