Zprávy Eurostatu v období 27. října – 2. listopadu 2014

Roční míra
inflace v eurozóně vzrostla na 0,4 %. Míra nezaměstnanosti
v eurozóně na úrovni 11,5 %, nejnižší zůstává v Německu
(5,0 %) a v Rakousku (5,1 %), nejvyšší v Řecku
(26,4 %) a ve Španělsku (24,0 %). Přebytek běžného účtu EU28 32,6
mld. €. Míra obchodních investic stabilní na úrovni 21,6 % v eurozóně
a 21,9 % v EU28. Míra úspor domácností klesla na 12,9 %
v eurozóně a 10,4 % v EU28. Zprávy Eurostatu v období
27. října – 2. listopadu 2014

Přejít nahoru