Zuzana Roithová: Naše předsednictví bylo úspěšné, až do pádu vlády

„Úloha poslance Evropského parlamentu“, takový nesl název seminář, který se v úterý 14.dubna 2009 uskutečnil na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna v Českých Budějovicích za účasti europoslankyně Zuzany Roithové. Akce se konala pod záštitou Evropské hnutí v České republice.

 V úvodu europoslankyně Zuzana Roithová krátce připomenula historii Evropské unie a důvody, které vedly k založení Evropského společenství. Hlavním bodem semináře pak bylo fungování Evropského parlamentu a především úloha poslance a jeho práce. Studenti mohli díky těmto informacím nahlédnout pod pokličku dění v Evropském parlamentu, které z četných brožurek o EU rozhodně nevyčtou. Seznámili se s činností parlamentních frakcí, s konkrétním postupem při projednávání legislativních opatření či se způsoby prosazování jednotlivých politických postojů. Středoškoláci se dozvěděli o jednání na úrovni evropských frakcí i jednotlivých uskupeních v parlamentu.

Studenty obzvlášť zaujala část věnovaná politické kultuře evropské politiky
, vyjma přítomnosti omezeného počtu extremistických skupin projevujících se často velice extrémně, jak zhodnotila europoslankyně Roithová. Pro porovnání s českou politikou zmínila např. Institut interpelací, který má v Evropském parlamentu velkou vážnost, slouží poslancům k získání informací zásadních pro jejich práci i rozhodovací činnost a nemění se ve vulgární frašku, jako je tomu podle slov europoslankyně v českém parlamentu.

 

 

V rámci závěrečné diskuze studenty zajímala role našeho předsednictví v rámci Rady EU. Zuzana Roithová ocenila připravenost vlády na tento, pro tak malou zemi, složitý úkol. Chválou nešetřila ani při zmínce o schopnosti řešit zásadní krize, ať už kolem plynu či hospodářské krize či úspěšné vyvrácení skepse, která k našemu předsednictví zaznívala především z Francie. O to více pak ji mrzí pád vlády vyvolaný v době českého předsednictví, který je podle řady evropských politiků naprosto nepochopitelný. Naštěstí však bude současná vláda v demisi partnerem parlamentu až do 9. května 2009, kdy končí volební období. Podle europoslankyně Roithové se tak nestane, že by po konkrétních a věcných projevech například Mirka Topolánka či ministra životního prostředí Martina Bursíka v Evropském parlamentu, vyslechli evropští poslanci projevy méně zkušených a méně informovaných nových českých ministrů, kteří by nastoupili do již rozjetého vlaku.

Přejít nahoru