Fungování EP a práce poslance

Téma: Fungování Evropského parlamentu a práce poslance
Host:
Dr. Zuzana Roithová, poslankyně Evropského parlamentu

Termín: 14. 4. 2009, 11.30 hod.

Místo: Biskupské gymnázium J.N. Neumanna, Jirsíkova 5, Č. Budějovice

 

 Evropské hnutí zaštítilo besedu na téma „Fungování Evropského parlamentu a práce poslance“ s europoslankyní Zuzanou Roithovou.

V úvodu Zuzana Roithová krátce připomenula historii Evropské unie a důvody, které vedly k založení Evropského společenství. Hlavním bodem semináře pak bylo fungování Evropského parlamentu a především úloha poslance a jeho práce. Studenti mohli díky těmto informacím nahlédnout pod pokličku dění v Evropském parlamentu, které z četných brožurek o EU rozhodně nevyčtou. Seznámili se s činností parlamentních frakcí, s konkrétním postupem při projednávání legislativních opatření či se způsoby prosazování jednotlivých politických postojů. Středoškoláci se dozvěděli o jednání na úrovni evropských frakcí i jednotlivých uskupeních v parlamentu.

Studenty obzvlášť zaujala část věnovaná politické kultuře evropské politiky, vyjma přítomnosti omezeného počtu extremistických skupin projevujících se často velice extrémně, jak zhodnotila europoslankyně Roithová. Pro porovnání s českou politikou zmínila např. Institut interpelací, který má v Evropském parlamentu velkou vážnost, slouží poslancům k získání informací zásadních pro jejich práci i rozhodovací činnost a nemění se ve vulgární frašku, jako je tomu podle slov europoslankyně v českém parlamentu.

 

V rámci závěrečné diskuze studenty zajímala role našeho předsednictví v rámci Rady EU. Zuzana Roithová ocenila připravenost vlády na tento, pro tak malou zemi, složitý úkol. Chválou nešetřila ani při zmínce o schopnosti řešit zásadní krize, ať už kolem plynu či hospodářské krize či úspěšné vyvrácení skepse, která k našemu předsednictví zaznívala především z Francie. O to více pak ji mrzí pád vlády vyvolaný v době českého předsednictví, který je podle řady evropských politiků naprosto nepochopitelný. Naštěstí však bude současná vláda v demisi partnerem parlamentu až do 9. května 2009, kdy končí volební období. Podle europoslankyně Roithové se tak nestane, že by po konkrétních a věcných projevech například Mirka Topolánka či ministra životního prostředí Martina Bursíka v Evropském parlamentu, vyslechli evropští poslanci projevy méně zkušených a méně informovaných nových českých ministrů, kteří by nastoupili do již rozjetého vlaku.

   

 

 

 

Přejít nahoru