Budoucnost politiky soudržnosti

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá ve dnech 26.3. až 27. 3.2009 konferenci, která poslouží jako platforma pro odbornou debatu o různých aspektech kohezní politiky, územní soudržnosti, o vztazích mezi městem a venkovem apod.

Program je rozdělen do dvou dnů, den první je vyhrazen tématu kohezní politiky – zkušenosti z minulosti a hlavní zásady a cíle budoucí kohezní politiky. Den druhý se pak bude věnovat územní agendě a územní soudržnosti.

Předpokládaný počet účastníků je 200 osob z řad Evropské komise, Evropského parlamentu, Výboru regionů, Evropské investiční banky, zástupců OECD, zástupců regionů, obcí a řady dalších institucí.

Více informací lze nalézt na stránkách ministerstva, www.mmr.cz.

Přejít nahoru