Demokracie a svobodný řád

Demokratický
klub zve na setkání členů a přátel k aktuálním otázkám současné politické
reality uskuteční se další setkání dne 19. března 2013 v 17 hod. v Měšťanské
besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1,
místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní
slovo na téma „Demokracie a svobodný řád“ připravil kol. Luděk Rychetník, ekonom,
který působil mimo jiné na katedře statistiky a matematického programování VŠE,
na Brookesově universitě v Oxfordu, na katedře sociologie University v Readingu
ve Velké Británii a na Institutu ekonomických studií FSV UK.

V
rámci úvodního slova představí svou knížku Svobodný řád, která vyšla v minulém
roce v nakladatelství Vyšehrad. Publikaci si bude možno zakoupit přímo na
setkání; tuto možnost nabídne zástupce nakladatelství. Podobně jako na
obdobných setkáních Klubu bude umožněno zabývat se i jinými otázkami aktuální
politické reality podle zájmu přítomných účastníků.

Diskuzi
bude moderovat kol. Ondřej Wagner.

Přejít nahoru