Diskuse na Slezské univerzitě

Dne 10. listopadu 2015 vystoupili v panelové
diskusi  na Fakultě veřejných politik Slezské
univerzity v Opavě, kterou pořádalo Evropské hnutí v ČR, zkušení
řečníci – PaedDr. Hynek Kmoníček, ředitel zahraničního odboru Kanceláře
prezidenta republiky a Ing. Josef Vícha z místní univerzity.

Tématem jejich vystoupení byl pokus o určení  pozice České republiky ve světě a
v Evropské unii. Jedná se fakticky o procesy  neustálého  hledání a nalézání optimálního místa  mezi sousedními státy, vyvažování a lavírování
v rámci  proměnlivých uskupení,
relativně  výhodných vazeb a opatrných
jistot v protikladu rozličným obavám, latentním i otevřeným nebezpečím a
tragickým hrozbám, vytváření kompromisů či zastávání tvrdých postojů apod., jak
o to svědčí  dosavadní historie našich
zemí v konfliktním středoevropském prostoru.

Nekončící snahy o zajištění stabilních podmínek pro úspěšný
rozvoj naší společnosti, zejména garance vnější bezpečnosti a rovnoprávného
postavení mezi státy patří mezi hlavní úkoly diplomacie. Česká státnost se od
svého vzniku potýká s nutností neustále potvrzovat oprávněnost  své existence, zdůvodňovat nárok na autonomii
apod., definovat a prosazovat své oprávněné zájmy proti zájmům ostatních
subjektů mezinárodní politiky etc.

Podtitulem přitažlivé debaty se studenty bylo též
hledání  výstižných odpovědí na bazální
otázky naší minulosti, přítomnosti i budoucnosti, které nás stále pronásledují
– kdo jsme, kam jdeme a kdo jde k nám. Oba diskutanti  vtipnou formou přiblížili  řešení složitých problémů zahraničních
vztahů, na řadě vybraných konkrétních příkladů 
prokázali  nejednoduchou, naopak často
velmi komplikovanou pozici České republiky 
při vyjednávání složitých mezinárodních kauz.

Zdůraznili význam našeho členství v bezpečnostním paktu
NATO a plného zapojení do procesů evropské integrace v rámci Evropské
unie. Úvodní referáty vyvolaly živou diskusi, která reagovala na aktuální
pocity přítomných, např.  na výzvy
migrační krize, možné  nebezpečí ohrožení
našich bezpečnostních a sociálních
jistot, nerozhodnost politiků a vrcholných orgánů Evropské unie apod.

Otevřená debata pomohla studentům lépe pochopit složitá
úskalí mezinárodní politiky, přinesla jim nové informace a podněty, jak nalézt
a nezávisle si utvořit vlastní názory na současné dění.

 

Snímky z akce:

Diskuse v Opavě 

přednášející p. Kmoníček 

Přejít nahoru