Vývoji české ekonomiky v rámci integračního seskupení Evropské unie

Vítaným zpestřením na Vysoké škole polytechnické
v Jihlavě se 24. listopadu 2015
stala panelová debata o vývoji české ekonomiky v rámci integračního
seskupení Evropské unie, kterou uspořádalo Evropské hnutí v ČR. Se svými
neotřelými názory na ekonomiku v ní vystoupili Ing. Jiří Rusnok, člen
Bankovní rady ČNB a RNDr. Stanislava Pachrová, PhD. Z místní vysoké školy.

Zevrubnou analýzou časových řad vývoje hlavních
makroekonomických agregátů – hrubého domácího produktu, zaměstnanosti, inflace
a platební bilance – zdokumentovali vývoj české ekonomiky v poslední
dekádě. Komparací s ostatními členskými státy EU prokázali její aktuálně mimořádně
nadprůměrný růst. Jedná se o pouhé dočasné vybočení po dlouhém období stagnace,
či o nástup nového trendu? Nakolik je tento růst důsledkem čerpání evropských
dotací? Prosazují se v českém národním hospodářství žádoucí strukturální
změny? Na tyto a další otázky odpovídali 
studentům  oba zkušení lektoři.

Hledali důvody relativně velmi pomalé konvergence české
ekonomiky k jádru nejvyspělejších států evropské integrace a obtížného dohánění
jejich životní úrovně.  Poukázali na
složité období  i závažné  chyby 
české transformace; transformací však prochází též unijní ekonomika.
Právě nedávná světová hospodářská a finanční krize odhalila strukturální
nedostatky evropské ekonomiky, která navíc  čelí 
stále sílícím výzvám neúprosných procesů globalizace. Např. bouřlivý
nástup zemí BRICS, boje o světové přírodní zdroje, klimatická a migrační krize,
stárnutí evropské populace, nevyřešené problémy eurozóny apod. jenom potvrzují,
že tradiční modely fungování evropských ekonomik se pravděpodobně již vyčerpaly.

Možným východiskem se jeví mj. prohloubení spolupráce zemí
v rámci evropské integrace na základě nalezení společného konsensu, stanovení
a dodržování pevných kritérií a koordinovaný celounijní postup. Využíváním
výhod jednotného vnitřního trhu EU lze zajistit stabilní ekonomický růst,
dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti evropské produkce a zachovat evropský model
sociálně tržní ekonomiky.

Vzhledem k přítomnosti bývalého českého premiéra
zahrnula bohatá diskuse též   další okruhy zájmů publika; např. otázky migrace
a bezpečnosti, fungování centrální banky, cestovního ruchu, volebního systému
v ČR apod.

Zapsal: Ing. Jan Šolta

Přejít nahoru