Debata Evropského hnutí se mezi studenty

Na již tradiční debatu Evropského hnutí zavítali mezi studenty jablonecké pobočky Technické
univerzity v Liberci
osvědčení lektoři – člen Bankovní rady ČNB Ing.
Jiří Rusnok a předseda Krajské hospodářské komory Ing. Vladimír Opatrný.
Diskutovali o širokých souvislostech vývoje české ekonomiky v rámci
integrace Evropské unie, nevyhýbali se ani ožehavým otázkám mezinárodní politiky
–  např. událostem na Středním východě,
migrace, Řecka a krize eura, konfliktu na Ukrajině, embargu Ruska aj. Přítomní
posluchači úspěšně využili přítomnost mř. zběhlého, erudovaného a informovaného
politika – bývalého českého premiéra a několikanásobného ministra – J. Rusnoka též
ke zvídavým dotazům na důvěrná tajemství „politické kuchyně“.

Nejdříve však oba lektoři   –   na
základě podrobné analýzy časových řad vývoje hlavních makroekonomických agregátů:
hrubého domácího produktu, zaměstnanosti, inflace a platební bilance –
zdokumentovali vývoj české ekonomiky v poslední dekádě. Komparací
s ostatními členskými státy EU prokázali její aktuálně mimořádně
nadprůměrný růst. Jedná se o pouhé dočasné vybočení po dlouhém období stagnace,
či o nástup nového trendu? Nakolik je tento růst důsledkem čerpání evropských
dotací? Prosazují se v českém národním hospodářství žádoucí strukturální
změny? Na tyto a další  podobné  otázky odpovídali  studentům  v následné diskusi.

Společně hledali důvody relativně velmi pomalé konvergence
české ekonomiky k jádru nejvyspělejších států evropské integrace a
obtížného dohánění jejich životní úrovně. 
Poukázali na složité období  i
závažné  chyby  české transformace; transformací však
prochází též unijní ekonomika. Právě nedávná světová hospodářská a finanční
krize odhalila strukturální nedostatky evropské ekonomiky, která navíc  čelí 
stále sílícím výzvám neúprosných procesů globalizace. Např. bouřlivý
nástup zemí BRICS, boje o světové přírodní zdroje, klimatická a migrační krize,
stárnutí evropské populace, nevyřešené problémy eurozóny apod. jenom potvrzují,
že tradiční modely fungování evropských ekonomik se pravděpodobně již vyčerpaly.

Určitým  východiskem 
se jeví mj. prohloubení spolupráce zemí v rámci evropské integrace
na základě nalezení společného konsensu, stanovení a dodržování pevných kritérií
a koordinovaný celounijní postup. Především důsledným využíváním výhod
jednotného vnitřního trhu EU lze zajistit stabilní ekonomický růst, dosáhnout
vyšší konkurenceschopnosti evropské produkce a zachovat evropský model sociálně
tržní ekonomiky.

Příjemné neformální prostředí, kritická otevřenost hlavních pozvaných
řečníků a možnost přednesu vlastních (třeba i protichůdných) názorů posluchačů opět
potvrdily úspěšnost této tradiční podzimní debaty v Jablonci nad Nisou.

Přejít nahoru