Evropské fórum podnikání

Evropské hnutí v České republice a vysoká škola NEWTON College

Vás zvou na 9. ročník mezinárodní odborné konference z cyklu Evropského fóra podnikání, která se bude konat od 9. 00 hod. 27. listopadu 2015 v aule CERGE, ul. Politických vězňů 7, Praha 1.

Letošní téma je „Efektivnost v soukromém a ve veřejném sektoru“.

Pozvání zúčastnit se konference přijala řada významných osobností jako např. předsedkyně Technologické agentury ČR paní Ing. Rut Bízková, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu pan Ing. Miloslav Kala, prezidentka Komory auditorů ČR paní Irena Liškařová, poslanec Evropského parlamentu pan Luděk Niedermayer, generální ředitel a předseda představenstva O2 Czech Republic a.s. pan Tomáš Budník, ředitel odboru Ministerstva financí ČR pan Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička, assoc. prof. Hrvoje Šimović, Ph.D. z University of Zagreb, prof. Ing. Juraj Nemec z Masarykovy univerzity Brno a Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, hlavní ekonomka České bankovní asociace paní doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc., doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. z Masarykovy univerzity Brno a doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D. z Vysoké školy ekonomické v Praze.
Simultánní tlumočení je zabezpečeno.


Registrace na www.evropske-hnuti.cz nebo na registrace@evropskehnuti.cz

 

pozvánka

Přejít nahoru