Jednání o spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR

Dne 12.února 2009 se uskutečnilo jednání pana Edvarda Outraty a pana Ladislav Říhy, předsedy a místopředsedy Evropského hnutí v České republice s panem Jaromírem Gajdáčkem, Generálním ředitelem Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky. Jednání bylo věnováno navázání vzájemné spolupráce.

Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky je největší zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou na území České republiky, která má za sebou již 15 let úspěšné činnosti. Jejích služeb v současné době využívá víc jak milion pojištěnců. Více na www.zpmvcr.cz.

logo

Přejít nahoru