Senioři v Děčíně se dozvěděli o evropském občanství

V pátek 13. února 2009 vyslechli v děčínském Klubu seniorů druhou přednášku lektora Mgr. Roberta Hrabčíka na téma „Občan a EU“. Stodvacetiminutové setkání, které navázalo na lednový příspěvek o českém předsednictví, se opět zúčastnily asi dvě desítky místních seniorů. Z úst vedoucího regionálního klubu Evropského hnutí v Děčíně zazněl například přehled práv občanů v EU, informace o cestování do zemích EU, rovných příležitostech, nákupu zboží a služeb či prosazování práv občanů EU. Na závěr nechyběl ani informační přehled o přechodných opatřeních v zemích EU.

 

 Další přednáška „Evropská indentita“ se uskuteční v Klubu seniorů v Děčíně 20. března 2009.

Přejít nahoru