Vondra: Musíme respektovat irské načasování

Vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra se jménem českého předsednictví dnes setkal s irským ministrem zahraničních věcí Micheálem Martinem, T.D., v irském Corku.

 

V neděli 15. února 2009 diskutovali o otázkách týkajících se lisabonské smlouvy, hospodářské
politiky EU v kontextu globální ekonomické situace a transatlantických
vztazích.

 „České předsednictví a irská vláda budou společně finalizovat právní
záruky vztahující se k lisabonské smlouvě, které byly Irsku v prosinci
přislíbeny Evropskou radou. Je společným cílem předsednictví a irské
vlády, aby nejpozději v červnu 2009 předložili Evropské radě konečné
znění irských záruk, které plně zahrne závěry Evropské rady z prosince
2008, nicméně nepřesáhne jejich rámec, a bude tudíž přijatelné jak pro
Irsko, tak pro ostatní členské státy,“ řekl vicepremiér Vondra po tomto
setkání.

„S ministrem Martinem jsme se shodli na tom, že irský ministerský
předseda Brian Cowen bude společně s českým předsednictvím informovat
příští řádné zasedání Evropské rady (19. – 20. března) o vývoji
formulování právních záruk pro Irsko. České předsednictví zdůrazňuje,
že ani Irsko ani jiné členské státy by neměly být v souvislosti s
ratifikací lisabonské smlouvy pod žádným nátlakem. Musíme respektovat
výsostné právo irské vlády rozhodnout o načasování nového referenda,“
dodal vicepremiér Vondra.

„Jsem velmi potěšen, že se mi naskytla příležitost přivítat
vicepremiéra Vondru zde v Corku. Naše jednání o řadě otázek, které jsou
zásadní pro EU i pro Irsko, bylo úspěšné. Obnovil jsem také náš závazek
podporovat Českou republiku, jež EU předsedá v  této kritické době,
která ji staví před nejednu závažnou výzvu,“ řekl irský ministr
zahraničních věcí, Micheál Martin, T.D.

 „Setkání nám poskytlo cennou příležitost prozkoumat stav
připravovaného balíčku právních záruk pro Irsko ve vztahu k lisabonské
smlouvě, k němuž se zavázali lídři EU na prosincovém zasedání Evropské
rady. České předsednictví hraje v tomto důležitém procesu hlavní úlohu.
Poděkoval jsem vicepremiéru Vondrovi za jeho nepolevující úsilí v tomto
směru.“

„Je především v zájmu Irska, a to obzvláště v současném ekonomickém
klimatu, zamezit vzniku jakýchkoli pochyb o našem závazku setrvat v
srdci Evropy. Vláda je pevně přesvědčena, že je nezbytné, aby jakékoli
pochyby v tomto ohledu byly rozptýleny.“

„Vláda udělá maximum pro to, aby zajistila, že výhrady obyvatel
Irska vůči lisabonské smlouvě jsou plně uspokojeny. Vicepremiér Vondra
mne ujistil, že české předsednictví nás v této záležitosti plně
podporuje. Těším se na naši úzkou spolupráci při hledání konečné podoby
tohoto nezbytného balíčku, který bude odpovědí na nejdůležitější obavy,
které vyvstaly během kampaně o referendu v minulém roce,“ konstatoval
ministr Martin.

Kromě lisabonské smlouvy a s ohledem na nadcházející mimořádný
neformální summit EU se oba ministři shodli na významu koordinace
národních opatření při řešení ekonomické situace v rámci EU stejně tak
jako na nutnosti současně respektovat pravidla vnitřního trhu EU. Česká
a irská strana se též dohodly na nutnosti budovat dobré vztahy s novou
americkou administrativou.

Alexandr Vondra, vicepremiér pro evropské záležitosti České
republiky, navštívil Irsko před zasedáním Rady pro obecné záležitosti a
vnější vztahy. Česká republika v současné době předsedá Evropské radě.

Během své návštěvy vicepremiér Vondra navštíví irského ministra
zahraničních věcí Micheála Martina, T.D., a irského ministra pro
evropské záležitosti Dicka Roche, T.D.

V nadcházejících měsících bude vláda spolupracovat s dalšími
členskými státy EU a orgány EU za účelem vypracování právní formy
balíčku prosincových rozhodnutí Evropské rady, aby tak uspokojila
výhrady irských občanů  k lisabonské smlouvě.

Mezi tato rozhodnutí patří právo každého členského státu nominovat
komisaře a záruky zajišťující Irsku vlastní rozhodování a zákonodárství
v souvislosti s daněmi, obranou a určitými ustanoveními naší ústavy
ohledně práva na život, vzdělání a rodinu. Evropská rada se též shodla
na důležitosti, jež EU přikládá otázkám práv zaměstnanců a sociálních
služeb. Tyto body, jakmile budou finalizovány, budou představovat
ucelený balíček opatření zaměřených především na klíčové zájmy irských
voličů v souvislosti s lisabonskou smlouvou.

Závěry prosincové Evropské rady ustanovují, že formulování těchto
záruk by mělo být dokončeno nejpozději v polovině roku 2009. Pokud bude
vláda plně spokojena s výsledkem tohoto úsilí, dojde k ratifikaci
lisabonské smlouvy formou dalšího referenda před skončením funkčního
období současné Komise, jež má opustit funkci koncem října. Nelze
přistoupit k rozhodnutí ohledně načasování referenda do doby, než bude
příslib učiněný Evropskou radou dodržen k plné spokojenosti vlády.

Zdroj. www.eu2009.cz

 

Přejít nahoru