konference Zákon o sociálním bydlení jako prevence a řešení bytové nouze rodin a jednotlivců

Zveme vás na konferenci

„Zákon o sociálním bydlení jako prevence a řešení bytové nouze rodin a jednotlivců“,

kterou pořádá Platforma pro sociální bydlení, z. s. ve spolupráci s EAPN ČR a se záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Konference se uskuteční ve středu 5. října 2016 od 9.30 hodin v zasedací síni č. 205 Poslanecké sněmovny PČR, Sněmovní 1, Praha 1.


Pokud se chcete konference zúčastnit, přihlaste se prosím do 15. září 2016 on-line na webové stránce EAPN ČR: http://www.eapncr.org/aktuality/konference-o-socialnim-bydleni 


Přihlášení obdrží potvrzení o své účasti. Vstup do budovy je možný pouze po předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu.

příloha: program konference 

Přejít nahoru