Konference

Mezinárodní Evropské hnutí
(European Movement International – EMI) a Evropská investiční banka (EIB) ve
spolupráci s pobočkou Evropského hnutí v ČR vás srdečně zvou na konferenci „Investování do budoucnosti Evropy“,
která se bude konat dne 6. března 2019 v hotelu Hilton, Pobřežní 1
v Praze, a to od 18 do 20 hodin. Představitelé z řad politiků, ekonomů,
zástupců firem, nevládních organizací a občanské společnosti se setkají, aby se
podělili o své názory na to, jak investovat do budoucnosti Evropy a jak mohou
různé části společnosti přispět k debatě o Evropské unii. Konference v Praze je
již osmou v pořadí společných akcí mezi EMI a EIB, které probíhají od roku 2017
v různých evropských městech. Účelem této spolupráce je otevření prostoru k diskusi
o příležitostech, které evropská integrace přináší.

Akce se uskuteční v českém jazyce a bude simultánně tlumočena do angličtiny.

Program:

17.30 – 18.00 Registrace

18.10 – 18.30 Úvodní slovo

Dr. Hakan Lucius,
vedoucí oddělení pro podnikovou odpovědnost a styky s občanskou společností,
Evropská investiční banka
Petros Fassoulas,
Generální tajemník Mezinárodního evropského hnutí

18.30 – 19.30 Panelová diskuze

Zdeněk Čech,
zástupce vedoucího Zastoupení Evropské komise v České republice
Dita Charanzová,
poslankyně Evropského parlamentu, Skupina Aliance liberálů a demokratů pro
Evropu
Oldřich Dědek,
profesor, vedoucí Katedry makroekonomie, Ústav ekonomických studií
Pavel Fára,
zástupce ředitele Sekce mezinárodních vztahů, Svaz průmyslu a dopravy
Anna Kárníková,
ředitelka Centra pro dopravu a energetiku, býv. vládní úřednice a projektová
manažerka Nadace Friedricha Eberta
Kristyna Pelikánová,
Oddělení pro styk s občanskou společností, Evropská investiční banka
Prof. Jan Sokol,
český filozof a bývalý politik

19.30 – 20.00 Otázky a odpovědi
20.00 Závěrečné slovo

Vladimír Špidla,
býv. předseda vlády a eurokomisař, předseda Evropského hnutí v České republice

20.00 – Recepce

Pro žádost o registraci prosím vyplňte formulář na adrese:
https://europeanmovement.eu/event/investing-in-the-future-of-europe-prague/

Přejít nahoru