Klubový podvečer MDH a EH: Tomáš Garrigue Masaryk

Masarykovo demokratické hnutí vás srdečně zve na klubové podvečery, které se budou konat v Klubu techniků ČSVTS na Novotného lávce 5 vždy od 17 hodin v místnosti č. 315:

Klubové podvečery MDH a EH ČR se budou realizovat v prostorách ČSVTS, Novotného lávka č. 5, Praha 1. Všechny akce jsou v přednáškovém sále č. 315. Začátek akce v 17:00,  ukončení v 18:30hod.


26.března 2019 – úterý

TGM a Podkarpatská Rus – doc. Vratislav Preclík – místopředseda MDH, lektor
Přednáška doc. Ing. Vratislava Preclíka, CSc. seznámí návštěvníky se vznikem myšlenky připojit území Podkarpatska k nově utvářenému Československému státu právě v době, kdy Tomáš Garrigue Masaryk připravoval se svými americkými přáteli konečný text Washingtonské deklarace, včetně účasti právníka Hrihorije Žatkoviče na Masarykem organizované „Konferenci Středoevropské unie“ ve Filadelfii koncem října 1918. Mapuje poté historii Podkarpatské Rusi jako jedné ze „zemí“ RČS a vztah Rusínů k Masarykovi i starost pana prezidenta o toto území a jeho obyvatele, včetně jeho oficiání návštěvy Užhorodu se zmařeným atentátem na jeho doprovod, připravovaným z maďarského území na železniční trati nedaleko Košic. Zabývá se také osudy pomníku TGM v Užhorodu od roku 1928 i stopami, které Masarykova republika zanechala v podkarpatských městech (architektura a infrastruktura měst Užhorod, Mukačevo, Berehovo, Chust), včetně činnosti Klubu TGM Masarykova demokratického hnutí v Užhorodu. Bude doplněna zkušenostmi se současností členů MDH, kteří pravidelně na dnešní „Zakarpatskou oblast“ Ukrajiny zajíždějí nebo tam i žijí.

21.5.2019 – úterý

EXIL po únoru 1948 a osudy Čechů a Slováků – PhDr. Martin Nekola – AV ČR, lektor  
Do exilu po 25. únoru 1948 odešly desítky tisíc československých občanů včetně významných politiků, vojáků, diplomatů, umělců, vědců i předních novinářů. Přednáška dr. Martina Nekoly PhD. seznámí posluchače s osudy poúnorového exilu včetně spolupráce na založení exilového tisku a vysílání rozhlasových stanic (Deutsche Welle, Hlas Ameriky, Svobodná Evropa). Zmapuje činnost hlavních představitelů Petra Zenkla, Ferdinanda Peroutky, Huberta Ripky, Pavla Tigrid i dalších a ukáže, jak se tento třetí odboj ve světě vyvíjel, včetně založení a úlohy „Rady svobodného československa“ do roku 1989 a poté.

24.9.2019 – úterý

TGM a legie – doc. Vratislav Preclík  – prezentace publikace
Průvodní přednáška Vratislava Preclíka seznámí návštěvníky se vznikem československých legií v zahraničí, s působením T. G. Masaryka ve Švýcarsku, (Francii) a Londýně, kde budoucí prezident přednášel a také jednal o osamostatnění republiky, dále s jeho aktivitou spojenou se shromažďováním vojsk v Rusku v roce 1917-18, následnou činností v Americe a na závěr i s okolnostmi, které provázely zvolení TGM prezidentem nově vzniklé Československé republiky 14. 11. 1918. Zmíněna bude i Masarykova představa „Nové Evropy“. Poté bude panem nakladatelem Antonínem Paverou provedena prezentace Preclíkovy knihy „Masaryk a legie“.


19.11.2019 – úterý

Masaryk a morálka – Prof. Dr. Josef  Dolista – lektor
Přednáška pana Prof. Dr. Josef  Dolisty, PhD. představí morálku a etiku jako jeden z pilířů Masarykova základního filosofického konceptu ve vztahu k dnešku. I postavu TGM jako vzor vysoké osobní morálky a skromnosti. Tam, kde je popírána osobnost TGM jako symbol morálky a demokracie, převládne strach, jako základ každé diktatury. Uvede souvislosti Masarykova „demokratismu“ a morálky v politice, ve smyslu, že vzrůst mravnosti a morálky je nezbytnou podmínkou rozvoje společnosti. Zmíní „mravní názory“ i názory na morálku v Masarykově knižním díle (Česká otázka, Naše nynější krise, Karel Havlíček, Jan Hus, Moderní člověk a náboženství) i přednáškové činnosti, kde Masaryk přesně věděl, co činí a o čem mluví. Žádná filosofie, ani morálka, nemůže však většině lidí nahradit náboženství. Masarykův vztah k náboženství nelze označit za lhostejný.

Přejít nahoru