Měnová politika centrální banky v podmínkách členství ČR v EU

Evropské hnutí v ČR,
Nadace Fridrich Ebert Stiftung a Soukromá vysoká
škola ekonomických studií v  Praze uspořádali ve čtvrtek 21. dubna 2016
panelovou diskusi na téma „Měnová politika centrální banky v podmínkách
členství ČR v EU“ za účasti vrchního ředitele a člena Bankovní rady ČNB Ing.
Jiřího Rusnoka a Doc. Ing. Přemysla Voráče, CSc. z SVŠES. Přitažlivé téma
přitáhlo pozornost řady studentů i posluchačů z řad veřejnosti. Předmětem
jejich zájmu byly například dopady nedávné světové finanční a bankovní krize na
naší ekonomiku a následná reakce České národní banky prostřednictvím aplikace
autonomních nástrojů monetární politiky. Detailně byl např. popsán důvod a
formy cílování inflace. Po seznámení s hlavními úkoly a funkcemi centrální
banky v systému národního hospodářství státu byla zdůrazněna vazba české
ekonomiky na integraci Evropské unie, včetně dopadů a závazků, které z členství
v EU pro českou ekonomiku vyplývají. Vysvětleno bylo těsné sepětí rozhodování
ČNB s aktivitami a postoji Evropské centrální banky. Maastrichtská
kritéria jsou také jistým vodítkem pro  měnovou politiku centrální banky v
procesu přechodu na společnou evropskou měnu Euro. Dosažení dlouhodobé
vyrovnanosti státního rozpočtu a stabilita národní měny zůstávají prioritním
cílem. Řadu otázek vyvolal např. způsob stabilizace české měny prostřednictvím
intervencí ČNB. Kritickým dotazem a analytickým podnětem přispěl do debaty Mgr.
Aleš Chmelař z Úřadu vlády ČR. Další fundované odpovědi si vyžádaly otázky na
postoj ČNB ke vstupu ČR do eurozóny, na řešení budoucnosti samotného projektu
evropské integrace ve světle aktuálních krizí vnějších i vnitřních. Panelová
diskuse na SVŠES potvrdila nezanedbatelný přínos konání takovýchto diskusí pro
větší informovanost a podporu evropských myšlenek mezi přítomnými účastníky.

Panelová diskuse se
konala v rámci akcí celoevropského projektu „Evropský den 2016“ ve
spolupráci s Europen Movement International.

Přejít nahoru