Otázky demokracie a demokratismu

Pozvánka na
pravidelné měsíční setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním
otázkám současné politické reality, které se uskuteční od 17 hod. dne 19. února
2013 v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova
17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo
k  diskuzi na téma Otázky demokracie a demokratismu připravil kol. Zdeněk
Pavlík, demograf a bývalý předseda Demokratického klubu. Další témata si zvolí
přítomní členové a přátelé Klubu podle současných aktuálních otázek a svého
zájmu.

Diskuzi bude moderovat kol. Ondřej Wagner

Přejít nahoru