Prohlášení Evropského hnutí v ČR

Evropské hnutí v České republice
odmítá představu, že návrh zákona „o úřednících“, připravený
Ministerstvem vnitra a předkládaný vládě, splňuje požadavky, které klade
moderní stát na svou státní správu. Připojuje se tak k názoru Transparency International,
vyjádřeném v tiskové zprávě z 8. listopadu 2012.

             Navrhovaný
zákon nejen, že nebrání politizaci státní správy, nýbrž naopak ji posiluje tím,
že podrobuje státní úředníky ve výkonu služby politikům. Vše, v čem je současný
stav kritizován, náv rh tedy zachovává. 

            Děje
se tak v situaci, kdy je Česká republika kritizována za neprofesionalitu české
státní správy, která už i ohrožuje zájem naší země nejen při jednání s
institucemi Evropské unie a s ostatními členskými státy. Co je však horšího,
tento postup vystavuje občany tomu, že bude trvat současný stav naší státní
správy, a dále otvírá prostor pro nekompetentní práci, která bývá semeništěm
korupce a plýtvání. 

            Chceme-li
být moderní vyspělý stát, je nutno začít skutečně budovat profesionální státní
správu tak, jak to bylo záměrem zákona, který byl schválen, dnes platí, ale
nebyl a není účinný. Návrh zákona „o úřednících“ takovým počátkem
nemůže být. Je nutno jej odmítnout a začít co nejdříve s implementací dnes
platného zákona.

Schváleno Výkonným výborem Evropského hnutí v ČR dne 12.prosince 2012

Přejít nahoru