Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice

Evropské hnutí v České republice a Newton College, a.s., zvou
na konferenci „Postavení a vztahy
Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice
“, která se koná od 9:00
hodin v pátek dne 10. 4. 2015 v přednáškovém
sále Moravského zemského muzea, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno.

Vědeckopopularizační konference je určena pro účastníky z
akademické, podnikatelské a decizní sféry, pro pedagogy a studenty vysokých
škol, ekonomy a další odbornou veřejnost.

Přednášející:

· Ing. Ivana Dostálová
– NEWTON College; Ministerstvo financí ČR

· Ing. Jan Jedlička
manažer EU Office České spořitelny

· PhDr. Jiří Malý, Ph.D.
– ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College

· Ing. Mgr. Jan Michal
– vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR

· Ing. Karel Mráček, CSc.
– NEWTON College; člen předsednictva Asociace výzkumných

organizací

· doc. Ing. Juraj Sipko,
PhD., MBA
. – ředitel Ekonomického ústavu Slovenské akademie

věd

· Dr. h. c. prof. Ing.
Milan Šikula, DrSc.
– Ekonomický ústav Slovenské akademie věd

· Ing. Martin Tlapa, MBA
– náměstek ministra zahraničních věcí pro řízení sekce

bilaterální mimoevropské spolupráce, ekonomické diplomacie a
mezinárodních

ekonomických institucí

· Mgr. Ing. Petr Wawrosz,
Ph.D.
– NEWTON College; Vysoká škola finanční a správní

 

Přihláška na konferenci na stránkách www.eu-vyzkum.eu

Přejít nahoru