Komise vydá zelenou knihu k unii kapitálových trhů

Dne 18. února vydá Evropská komise zelenou knihu k
unii kapitálových trhů (CMU) pro všech 28 členských států EU. Tento dokument
navazuje na debatu kolegia komisařů, kteří se na konci minulého měsíce
k projektu na vytvoření CMU vyjádřili kladně. Cílem je vytvořit jednotný
evropský trh pro kapitál, a to odstraněním překážek, které komplikují
přeshraniční investice, a snížením nákladů, které jsou s takovými investicemi
spojené. Zelenou knihu ve středu představí komisař pro finanční stabilitu,
finanční služby a unii kapitálových trhů Jonathan Hill. Více

Přejít nahoru