Problematika státního dluhu v ČR a EU

Téma: Problematika státního dluhu v České republice a Evropské unii
Termín: 17. března 2010
Místo: Univerzita Pardubice, aula B1
Lektor: Ing. Petr MACH, Ph.D., poradce prezidenta republiky ČR.

Přejít nahoru