Ratifikace Lisabonské smlouvy

Úřad vlády – Odbor informování o evropských záležitostech a  Vysoká škola CEVRO Institut pořádají konferenci „Ratifikace Lisabonské smlouvy: aktuální otazníky“. Konference se uskuteční ve čtvrtek 26. února 2009 od 15.00 hodin v atriu vysoké školy CEVRO Institut.

KONFERENCE: Ratifikace Lisabonské smlouvy – aktuální otazníky

Program:


15.00 – 15.30            Registrace účastníků

15.30 – 15.45            Zahájení konference

                                     MUDr. Luděk Sefzig, senátor, předseda výboru pro záležitosti EU

                                     Prof. Dr. Miroslav Novák, rektor vysoké školy CEVRO Institut

                                     Mgr. Ondřej Karas, Úřad vlády ČR – reditel odboru informování o evropských záležitostech

15.45 – 16.10            JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

                                     prorektor vysoké školy CEVRO Institut; Parlamentní institut

                                     Nález Ústavního soudu ve výci souladu Lisabonské smlouvy s ústavním

                                     pořádkem České republiky

16.10 – 16.30            JUDr. Lenka Pítrová, CSc.

                                     Úřad vlády – ředitelka Odboru koncepcí a analýz – Sekce pro evropské záležitosti

                                      Ratifikace Lisabonské smlouvy z pohledu Ceského předsednictví


16.30 – 16.50            Doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.

                                     Kancelář Senátu Parlamentu ČR, Právnická fakulta UK

                                     Implementace Lisabonské smlouvy v právním řádu ČR – dopad na jednací řády

                                     parlamentních komor


16.50 – 17.10           
Doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

                                     Fakulta sociálních studií MU, proděkanka

                                      Lisabonská smlouva – změny a otazníky


17.10 – 18.00            Diskuse + přestávka
 
18.00 – 19.00            Lisabonská smlouva v pohledu zástupců českých parlamentních politických stran

                                     PaedDr. Alena Gajdůšková (ČSSD)

                                         1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR

                                     Marek Benda (ODS)

                                         předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

                                     Doc. JUDr. Pavel Svoboda, D.E.A. (KDU-ČSL)

                                         ministr vlády ČR; předseda Legislativní rady vlády ČR

                                     PhDr. Kateřina Jacques (SZ)

                                         výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 
18.40 – 19.00            Lisabonská smlouva v pohledu zástupců některých českých neparlamentních 

                                      politických stran

                                      Ing. Petr Mach, Ph.D. – předseda Strany svobodných občanů

                                      Pavel Weiss – předseda politické strany Liberálové.cz

          

19.00 – 19.30           Závěrečná diskuse
 
19.30                         Číše vína

 

Pracovním jazykem je Čeština.

 

Přihlásit se můžete zde.

Přejít nahoru