Rozhovory s občany Evropy 2009

Závěrečná národní debata projektu „Rozhovory s občany Evropy 2009“ na téma „Jak může Evropská unie ovlivnit naši ekonomickou a sociální budoucnost v globalizovaném světě?“ se uskuteční ve dnech 14. a 15. března 2009 ve vzdělávacím centru Českého svazu věděckotechnických společností (ulice Novotného lávka 5, Praha 1).
Celoevropskou diskusi v rámci České republiky realizuje Partners Czech o.p.s., členská organizace Evropského hnutí v ČR.

Závěry národní debaty budou následně prezentovány a diskutovány na společném setkání pěti zemí v Bruselu. Shrnutí ze závěrečné debaty se stanou doporučením pro Evropskopu komisi a Evropský parlament.

Zájemci o českou závěrečnou debatu se mohou jako hosté hlásit do pátku 13. března 2009 na emailu sarka.dvorakova@partnersczech.cz

Kontaktní osoba :
Šárka Dvořáková
asistentka projektu
telefon: 233 326 542
e-mail: sarka.dvorakova@partnersczech.cz
web: www.rozhovory-s-obcany-evropy.eu  

Přejít nahoru