Rada ministrů: Investujme do výzkumu a vývoje

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška řídil 6. března 2009 zasedání Rady pro konkurenceschopnost v Bruselu. Na programu bylo jednání ministrů EU odpovědných za výzkum a vývoj. České předsednictví otevřelo cestu k naplnění dalších ze svých priorit.

 

Zasedání Rady pro konkurenceschopnost věnované výzkumu a vývoji se pod taktovkou úřadujícího předsedy Rady, českého ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeje Lišky, věnovalo dvěma stěžejním bodům: Lublaňskému procesu a výzkumným infrastrukturám. Ministr Liška oba body charakterizoval jako další posílení evropského výzkumného prostoru a propagaci nových výzkumných zařízení evropského významu coby nadějnou možnost, jak reagovat na současný hospodářský útlum.

„Shoda na vyšších a především efektivnějších investicích do výzkumu a vývoje, které jsme s kolegy a kolegyněmi z ostatních členských států dosáhli, je v době hospodářské krize důležitým signálem pro všechny občany. Inovativní firmy a špičkově vzdělaní mobilní vědci jsou adekvátní odpovědí EU na to, jak s recesí bojovat,“ řekl ministr Liška.

Obě dominantní témata podtrhují ambici EU stát na čelném místě v rychle se vyvíjející oblasti vědy a technologie. Členské země by v rámci Lublaňského procesu měly dosáhnout lepšího řízení vědy a vývoje zakotvené ve strategickém dokumentu s názvem „Vize 2020 pro evropský výzkumný prostor“, přičemž české předsednictví je zodpovědné za zpracování postupných kroků realizace.

Aktuálnost diskuse o výzkumných infrastrukturách, které jsou jedním z pilířů „Vize 2020″, a její úzká souvislost s celkovou hospodářskou situací je všudypřítomná. „Dobře zvážit investice do výzkumných infrastruktur je třeba i vzhledem k jejich přínosu pro dlouhodobou konkurenceschopnost Evropy, jak potvrdily i hlavy států a vlád EU v Plánu obnovy,“ doplnil ministr na tiskové konferenci po skončení Rady.

Rada ministrů pro výzkum a vývoj dále projednala dílčí body zasedání, tj. informace předsednictví a Evropské komise o ex-post hodnocení 6. Rámcového programu pro výzkum a vývoj a informaci o výsledcích konference EUFORDIA, která se uskutečnila ve dnech 24. – 25. února 2009 v Praze a zabývala se právě hodnocením dopadu investic do výzkumu a vývoje na ekonomiku.

Zdroj: www.msmt.cz

Přejít nahoru