Lisabonská rada zhodnotila vzdělávací systémy

Lisabonská rada zveřejnila 18. března 2009 „University Systems Ranking: Citizens and Society in the Age of Knowledge“.
Tento souhr představuje Výsledky ročního výzkumu. Hodnocení zemí je založeno na schopnosti terciálního vzdělávacího systému pomáhat přiblížit znalostní ekonomiku 21. století prostřednictvím různých indikátorů.

 

 Tento souhrn napsali členové  Peer Ederer, Phillip Schuller a Stephan Willms z Human Capital Center Lisabonské rady. Nová komplexní klasifikace evropského univerzitního systému ukázala v základní studii, že nejlepší vzdělávací systém v Evropě má Dánsko a Velká Británie. Naopak Německo, Rakousko a Španělsko by mělo pracovat na zlepšení.

Paul Hofheinz, prezident Lisabonské rady říká: “Touto studií chceme rozšířit debatu o efektivnosti a udržitelnosti evropského terciálního vzdělávacího systému dávájího výzvy vzrůstající globální konkurenceschopnosti a mezinárodní klasifikační úrovně vzdělání. V době znalostí je zpřístupnění vzdělání hlavním cílem států, který sklízí velký sociální i ekonomický zisk. Tato studie ukazuje, že z hlediska univerzitních systému Evropa musí dělat víc, aby zlepšila jejich hru.“

Publikaci je možné stáhnout na webových stránkách: www.lisboncouncil.net .

Přejít nahoru