Rozšíření EU – 5 let poté

Dne 2. března se v Praze uskuteční konference „Rozšíření EU – 5 let poté“. Konference je pořádána předsednictvím České republiky v Radě EU ve spolupráci s Evropskou komisí u příležitosti pátého výročí dosud největšího rozšíření Evropské unie. Jejím cílem je zhodnotit dopady rozšíření roku 2004 na hospodářský a sociální vývoj ve starých i nových členských zemích EU.

Konference se bude zabývat dopady rozšíření zejména ve třech oblastech: makrofinanční stabilita, vnitřní trh EU a pracovní mobilita v EU. Závěry konference by měly být využity jako podklad pro diskusi na neformálních jednáních některých konfigurací Rady EU (Rada pro hospodářské a finanční záležitosti, Rada pro konkurenceschopnost a Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele).

Konference není veřejně přístupná. Průběh konference můžete sledovat živě zde.

Přejít nahoru