Studenti v Saském zemském sněmu

Datum: 6. dubna 2009
Místo: Drážďany – Saský zemský sněm
Pořadatel: Evropské hnutí v Sasku

Evropské hnutí v Sasku pozvalo do Drážďan skupinu českých studentů z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Kontakt byl zprostředkován na setkání zástupců Evropského hnutí v Ústí nad Labem, při němž se měli možnost do spolupráce zapojit také přednášející ústecké univerzity. Mladí čeští germanisté měli 6. dubna 2009 možnost navštívit Saský zemský sněm a diskutovat s jednotlivými poslanci o aktuálních politických otázkách. Návštěvu organizovala na saské straně místopředsedkyně Zemského sněmu, paní Andrea Dombois.

 

 

Přejít nahoru