VIII. Evropské fórum podnikaní

Evropské
hnutí v ČR a Newton College, a.s., uspořádali od 13:00 do 18:00 hod. ve středu 29. října 2014
konferenci v rámci Evropského fóra podnikaní na téma „Česká ekonomika a
inovace
“ v CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1.

Lektoři:

Jan
Mládek

– ministr průmyslu a obchodu ČR

Vladimír
Tomšík

– viceguvernér ČNB

John
Hudson

– profesor ekonomie, University of Bath, Velká Británie

Jaromír
Veber

– náměstek ministra pro vysoké školství a výzkum, MŠMT

Pavel
Kysilka

– generální ředitel České spořitelny, a. s.

Josef
Středula

předseda ČMKOS

Karel Havlíček –  předseda představenstva AMSP

Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. 

Hlavním partnerem je Česká spořitelna, a.s.,
Mediálním partnerem je EurActiv

https://www.youtube.com/watch?v=xvRRv2t88h8&feature=youtu.be

Když se mluví o ekonomice, jedním
z nejvíce skloňovaných termínů jsou inovace. Význam tohoto slova hledala
ve středu v prostorách CERGE-EI konference Česká ekonomika a inovace, na
které vystoupili mimo jiné ministr průmyslu Jan Mládek, viceguvernér národní
banky Vladimír Tomšík a britský profesor John Hudson.

 Konference nebyla pouhým souborem přednášek. Naopak, doprovodila je
zajímavá a plodná diskuze, do níž se zapojili zástupci soukromé i veřejné
sféry, ale také zástupci vysokých škol, studenty nevyjímaje.

Hlavní hvězdou letošního
ročníku byl profesor ekonomie John Hudson z britské University of Bath.
Jeho příspěvek „Innovations, the Higgs Bosson and Saving the EU“ přinesl
stručný přehled vývoje inovací z pohledu akademika. Představil model lineárních
inovací, který se používal do devadesátých let, pro dnešek zdůraznil
propojování jednotlivých odvětví v inovacích, jejich vzájemnou spolupráci a
zpětnou vazbu. Hudson jako významné hráče inovačních procesů vyzdvihl
univerzity. Jejich úkolem je podle něj šířit znalosti, nejen vývoj. Pro rozvoj
nových technologií považuje za důležitou kooperaci vysokých škol
s nadnárodními korporacemi.

Ministr průmyslu a
obchodu Jan Mládek na jeho slova navázal konceptem duálního systému školství –
spoluprací středních i vysokých škol s potenciálními zaměstnavateli
budoucích absolventů. Tou je možné dosáhnout vhodné kombinace teorie učené na
školách a praxe vykonávané již během studia v podnicích. Akademici a
podnikatelé by proto podle Mládka měli přestat „válčit“ a naopak spolupracovat
na rozvoji studentů. Jaromír Veber, náměstek ministra školství pro vysoké školství
a výzkum, představil operační projekty pro vědu a výzkum a varoval před
narůstajícím počtem volných míst zejména na technických školách.

Další příspěvek měl
zástupce finančního sektoru, Pavel Kysilka, předseda představenstva České
spořitelny. Ve svém vystoupení se věnoval inovacím v bankovním sektoru:
„Díky chytrým telefonům již dnes banky začínají být něčím, co je u vás.“
Bankomaty se podle Kysilky postupně stanou páteří bankovnictví. Budoucí úlohu
poboček a kanceláří vidí v potřebě lépe pracovat s klientskými daty a
komplexně řešit problémy klientů s dalšími subjekty. Svou přednášku shrnul
slovy: „Cloud je budoucnost bankovnictví“.  

„Hospodářská politika by
se měla snažit vytvořit prostředí, které by napomáhalo tvorbě inovací na tržním
základě, ale nijak by je nezvýhodňovalo oproti jiným ekonomickým aktivitám,“
uvedl ve svém vystoupení Vladimír Tomšík, viceguvernér České národní banky.
Inovace jsou podle něj kvůli silně průmyslové struktuře českého hospodářství
nutnou podmínkou pro úspěšný vývoj ekonomiky.

Přejít nahoru