Východiska ze současné světové finanční krize

Dne 10.12.2010 uspořádalo Evropské hnutí v ČR ve spolupráci s BIVŠ  přednášku „Možná východiska ze světové finanční a ekonomické krize“ předního českého ekonoma Ing.Jana Mládka,CSc. v konzultačním středisku Bankovního institutu – vysoké školy,as. v  Písku.Ing.Mládek nastínil početnému publiku zdroje a příčiny současného světového ekonomického vývoje, zamyslel se nad reálnými krátkodobými a dlouhodobými možnostmi řešení nazrálých problémů.Upozornil na tíživou situaci v Eurozóně a v této souvislosti se zabýval též otázkami načasování přijetí eura v ČR.Jeho další fundovaný výklad byl veden  též konkrétními dotazy posluchačů, kteří se zajímali mj. o  perspektivní trendy další  možné unifikace fiskálních politik členských zemí eurozóny.V diskusi vystoupili, kromě J.Šolty, jenž celou akci moderoval, ing.H.Cetlová,T.Kolínský,M.Kroupa a další.
Akce byla spolufinancována z příspěvku poskytnutého nadací CERGE-EI z výnosů příspěvku z Nadačního investičního fondu.
mládek ml 

 

Přejít nahoru