Komise navrhla koncepci ochrany evropských občanů

Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie zahrnuje 41 akcí zaměřených na nejnaléhavější hrozby pro bezpečnost, jimž Evropa čelí. Mezi ně patří sdílený program, jehož cílem je ničit mezinárodní zločinecké a teroristické sítě, chránit občany, podniky a společnost před kyberkriminalitou, zvýšit bezpečnost EU lepší správou hranic a posílit Unii, pokud jde o její připravenost a reakci na krize 

Přejít nahoru