České předsednictví usiluje o koordinaci podpory automobilkám

České předsednictví vítá Sdělení Evropské komise, které má Evropské unii pomoci nalézt koordinovanou odpověď na dopady současné hospodářské krize na evropský automobilový průmysl.

Předsednictví rovněž oceňuje rychlost, s jakou Komise odpověděla na požadavek Předsednictví o okamžitou reakci na současnou krizi, a vnímá toto sdělení jako další příspěvek do diskuse o nadcházejícím hodnocení Evropského plánu hospodářské obnovy.

České předsednictví vyzvalo Komisi k identifikaci takových nástrojů, jež podpoří toto klíčové evropské odvětví, ale které zároveň zabrání deformacím na vnitřním trhu Unie a budou respektovat pravidla státní pomoci v EU.

“Krátkodobá opatření na pomoc výrobcům automobilů nesmějí poškozovat dlouhodobé vyhlídky celého sektoru. I v době krize můžeme podnikat jen ty kroky, které jsou koordinované a promyšlené a zároveň neodporují pravidlům hry. České předsednictví v tomto ohledu oceňuje roli Komise jako spolehlivého strážce těchto principů, kterou potvrdila i svým Sdělením, reagujícím na požadavek českého předsednictví,“ říká místopředseda české vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra. Ten mimo jiné vyzval 4. února Komisi k předložení návrhu pro koordinovanou podporu obnovy vozového parku během svého vystoupení v Evropském parlamentu.

České předsednictví oceňuje, že Komise přišla se svým sdělením před neformální schůzkou hlav států a vlád, která se koná v Bruselu 1. března, a před jarní Evropskou radou, jež se uskuteční 19. a 20. března. Debata o dopadech krize na automobilový sektor bude jedním z hlavních témat nadcházejícího zasedání Rady pro konkurenceschopnost, jemuž bude 5. března v Bruselu předsedat ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

Koordinovaná podpora automobilovému průmyslu je jedním z prioritních témat českého předsednictví. Tento sektor podle údajů komise vykazuje roční obrat ve výši 780 miliard eur a přímo či nepřímo vytváří zhruba 12 milionů pracovních míst. Nynější krize na něj přitom dopadá zvlášť těžce.

 

Zdroj: www.eu2009.cz

Přejít nahoru