Členové EH si připijí s premiérem

Federal Assembly se již tradičně koná v zemi končícího předsednictví, v době posledního zasedání Rady EU českého předsednictví 19. – 20. června 2009. Každá členská organizace EMI má možnost delegovat účastníky, jejichž počet je stanový podle počtu obyvatel jednotlivých zemí.

Sto dvacet účastníků dorazí do Prahy ve čtvrtek 18. června 2009. V pátek dopoledne je na programu jednání od  13 do 17 hodin v Černínském paláci,
mezi účastníci budou také čtyři zástupci Evropského hnutí v ČR, které
organizátorům pomohlo zprostředkovat některé organizační záležitosti. Páteční číši vína v Lichtejnštejnském paláci zahájí předseda Vlády ČR.
Na slavnostní večeři nebude chybět ani předseda EMI Pat Cox, zástupci
ze Švédska, které čeká následující předsednický půlrok. Pozváni
premiéra přijali také evropští diplomaté, delegáti i žurnalisté. Za
Evropské hnutí v ČR se pátečního večerního programu zúčastí i několik členů. V sobotu od 9 do 17 hodin jsou na programu samotná jednání v Černínském paláci. „Jsme rádi, že se tato významná mezinárodní akce uskuteční právě v  Černínském paláci, a to především díky podpoře ministra zahraničí Jana Kohouta,“ upřesňuje místopředseda Evropského hnutí Ladislav Říha.


Mediálními partnery mezinárodní konference se stala Česká televize, zpravodajská televize Z1, Český rozhlas 2 a TVP5.

 Témata Federal Assembly budou jistě souviset s jednáním Evropské rady ve dnech 18. a 19 června 2009 pod vedením českého premiéra Jana Fischera.

Vládní Výbor pro evropské záležitosti ve středu 17. června 2009 jednomyslně schválil mandát, na jehož základě povede premiér a předseda Evropské rady Jan Fischer poslední zasedání Evropské rady za českého předsednictví 18. a 19. června v Bruselu.

Mandát se týká všech témat na programu jednání Evropské rady. Konkrétně řeší finanční a ekonomické otázky včetně evropského finančního dohledu a otázky zaměstnanosti. Dále české předsednictví bude usilovat o politickou dohodu na designaci José Manuela Barrosa na pozici předsedy Evropské komise. V oblasti klimatu bude Evropská rada řešit problematiku financování adaptačních a mitigačních opatření v rozvojových zemích, která souvisejí s klimatickou změnou. Hlavním cílem je nalézt shodu napříč EU na finančních mechanismech, jejichž prostřednictvím budou prostředky na tato opatření získávány. EU si tak připravuje jednotnou pozici pro jednání na konferenci stran Rámcové úmluvy o změně klimatu v Kodani v prosinci tohoto roku. Rada by také měla přijmout konkrétní závěry o vztazích EU ke třetím zemím, především Afghanistánu a Pákistánu, a o situaci v Íránu.

V neposlední řadě bude české předsednictví prosazovat přijetí záruk pro Irsko v právně závazné formě rozhodnutí hlav států a předsedů vlád členských států. Mandát pro sjednání této dohody schválila dnes vláda také jednomyslně. Záruky v žádném případě nesmějí měnit Lisabonskou smlouvu ani jít nad rámec toho, co bylo Irsku přislíbeno na Evropské radě v prosinci 2008. Tyto záruky se budou týkat oblastí daní, bezpečnostní a obranné politiky a práva na život, rodiny a vzdělání. Vedle toho bude formou společného prohlášení, jež nemá právní závaznost, potvrzen velký význam, který je přikládán sociálním otázkám včetně práv zaměstnanců. Záruky musejí být dostatečné z hlediska obav irských občanů a zároveň nesmějí vést ke znovuotevření procesu ratifikace Lisabonské smlouvy v ostatních členských státech. Text záruk proto explicitně stanovuje, že se jimi nemění Lisabonská smlouva. Již v předcházejících týdnech vedli Irové společně s českým předsednictvím bilaterální jednání se všemi členskými státy, aby mohl být připraven takový text, na kterém bude možné dosáhnout na nadcházející Evropské radě všeobecné shody. (Zdroj: www.eu2009.cz )

Přejít nahoru