Dodržování Listiny základních práv EU

Komise přijala strategii, jejímž cílem je zajistit účinné uplatňování Listiny základních práv Evropské unie, která je od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost právně závazným dokumentem. Komise bude monitorovat všechny předpisy EU.

Přejít nahoru