Dohoda o přísnějších pravidlech EU pro ratingové agentury

 

Ratingové
agentury v EU začnou brzy fungovat podle pozměněného souboru pravidel,
na němž se nedávno dohodly Rada a Evropský parlament. Některé ze změn se
týkají ratingů státního dluhu. Ministři financí EU byli o této dohodě
informování na zasedání Rady dne 4. prosince. Cílem je zvýšit
transparentnost v odvětví. 

Přejít nahoru