Evropané potřebují kvalitnější dovednosti

Průzkum
dovedností dospělých, který EU a OECD provedly ve 23 zemích, zjistil, že každé
čtvrté dospělé osobě v Unii chybí základní dovednosti, jako je efektivní
používání počítače, a každého pátého omezuje jeho nízká gramotnost a chabé
zvládání početních úkonů. Průzkum rovněž ukázal, že v rámci EU existují
velké rozdíly. Nejlépe na tom jsou čerství absolventi ve Finsku a Nizozemsku,
kteří se umístili před vysokoškoláky z ostatních evropských zemí. Tato
zjištění potvrzují, že vzdělávání a odborná příprava v EU by měly nabrat
nový dech. Evropané potřebují kvalitnější
dovednosti

 

Přejít nahoru