Evropský den na Zlatém Andělu

Letos již po páté pořádalo dne 9. května 2006 Evropské hnutí v České republice Evropský den v Praze a byl opět situován na pěší zónu u Zlatého Anděla. V tomto roce jeho úloha byla mnohem významnější, neboť občané České republiky mají vlastní zkušenosti s již dvouletým členstvím ČR v Evropské unii.

 

Hned na úvod krásného odpoledne upoutali pozornost diváky členové Traditional jazz studia pod vedením Pavla Smetáčka. Výtečné jazzové skladby se sólovými party pro klarinet a saxofon byly hlavním lákadlem pro kolemjdoucí chodce. Poté předseda Evropského hnutí v ČR, místopředseda Senátu pan Edvard Outrata přivítal návštěvníky Evropského dne u Zlatého Anděla.

Svým vystoupením upoutal pozornost pan starosta MČ Praha 5, JUDr. Milan Jančík, který mj. řekl, že tato část Prahy je dobrým příkladem rozvoje moderní evropského města.Ve svém vystoupení podpořil myšlenky evropské integrace. Ve stejném duchu promluvil k přítomným občanům i další politik, pan senátor RNDr. Miroslav Škaloud. K evropským otázkám poté vystoupila paní Pavlína Petříčková z Úřadu vlády ČR. Mnoho účastníků setkání si odneslo nejen dobrý pocit z Evropského dne 2006, ale také mnoho užitečných informačních materiálů.

Mezi vystoupeními přišla na řadu opět další část zábavného programu. Nejúspěšnější byla pěvecká soutěž pro děti. O soutěž byl veliký zájem, a tak se oproti plánu několikrát opakovala. Vítězové dostali trička s emblémem Evropského dne 2006, Hajaji v různých variantách, knížky, leporela, pohlednice a další dárky. Pro ostatní byly k dispozici pestrobarevné nafukovací balónky, informační materiály, pohlednice či vlaječky EU.

Celá akce skončila až po půl sedmé odpoledne.

Po celé odpoledne Traditional jazz hrál a zpíval populární písničky a podpořil tak dobrou náladu slunečného zábavného odpoledne.

 

 

Přejít nahoru